De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Belangrijke feiten over de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is er voor de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming. Samen met de ouders en het kind wordt gezocht naar de beste oplossing. Hierbij draait het altijd om het belang van het kind. Indien er geen oplossing wordt gevonden door de Raad van de Kinderbescherming, wordt de rechter erbij betrokken. Wil jij meer weten over de Raad van de Kinderbescherming? Op dit tech blog geven we jou en andere websitebezoekers belangrijke feiten over deze raad.

Kerntaak
Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid. Dit staat beschreven in het Verdrag voor de rechten van het kind en geldt als kerntaak voor de RvdK. De ouders van alle kinderen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit recht. Om dit te realiseren, kunnen zij gebruikmaken van voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening. Door gebruik te maken van deze voorzieningen, kan een kind zich op een gezonde manier blijven ontwikkelen.
Kernwaarden
Om de kerntaak niet uit het oog te verliezen, heeft de Raad voor de Kinderbescherming enkele kernwaarden opgesteld. Deze moeten ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld moeilijke afwegingen of dilemma’s. In totaal heeft de Raad voor de Kinderbescherming vijf kernwaarden: betrouwbaar, prudent, vasthoudend, zorgvuldig en trots. Om per situatie een afgewogen beslissing te nemen, heeft de Raad voor de Kinderbescherming per kernwaarde een eigen invulling gegeven. Dit moet het makkelijker maken om de juiste keuze in belang van het kind te maken.

De ambities van de RvdK
De Raad voor de Kinderbescherming wil ieder kind tijdig en doeltreffend helpen. Dit met het best mogelijke advies en de juiste bemiddeling op het juiste moment. Hiervoor heeft de RvdK een ambitie opgesteld. Deze is samen te vatten in drie strategische thema’s: kinderen doeltreffend beschermen, focus op de kerntaak en vergroten van professionele zelfstandigheid van medewerkers. Om deze ambitie zo goed mogelijk na te streven, heeft de Raad voor de Kinderbescherming haar eigen invulling gegeven aan deze drie thema’s. Door deze ambitie na te streven, moet er altijd een keuze worden gemaakt in het belang van het kind.

Maatregelen nemen

In sommige gevallen lukt het ouders niet om voldoende verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs niet wanneer zij hiervoor gebruikmaken van het sociale netwerk en hulpverlening. In dat geval komt de Raad voor de Kinderbescherming om de hoek kijken. Wanneer de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt, is het aan de RvdK om hier passende maatregelen tegen te nemen. Op deze manier worden de rechten van het kind gewaarborgd. Lukt dit alsnog niet? Dan kan hiervoor de hulp van een rechter worden ingeschakeld. De Raad voor de Kinderbescherming brengt dan onafhankelijk advies uit aan de rechter.

Verschillende samenwerkingsverbanden

De Raad voor de Kinderbescherming werkt nauw samen met verschillende organisaties. Met deze organisaties vormt de raad een keten. Binnen deze keten worden verschillende kindzaken afgehandeld. Zo werkt de RvdK onder meer samen met het Openbaar Ministerie. Dit om een passende straf te vinden voor jongeren die verdacht worden van een delict. Daarnaast werkt de RvdK samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dankzij deze samenwerking worden jongeren voorbereid op het verblijf in een justitiële inrichting. Ook wordt samengewerkt met onderwijsmanagers en leerplichtambtenaren. Op deze manier moet het schoolverzuim onder jongeren tegengegaan worden. Schoolverzuim remt namelijk de ontwikkeling van een kind. Dit sluit niet aan bij de kerntaak van de Raad voor de Kinderbescherming.

Over ons

Welkom op de website www.ioov.nl. Hier vind je allerlei informatie met betrekking tot de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. De teksten op deze website lopen uiteen van informatie over de taken tot lopende onderzoeken van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Daarnaast is er aandacht voor reeds afgeronde onderzoeken. Ook komt de (kwaliteit van) de politieopleidingen in Nederland ter sprake. Kortom: voor alles met betrekking tot veiligheid in Nederland ben je op deze website aan het juiste adres.

We zijn hier!