Inspectie Justitie en Veiligheid viert jubileum met congres

De Inspectie Justitie en Veiligheid vierde vorig jaar haar 5-jarig jubileum. Dit eerste lustrum werd gevierd met een speciaal jubileumcongres. Hier werd stilgestaan bij de veranderingen die de Inspectie Justitie en Veiligheid de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. En dat waren er nogal wat. Uiteraard werd er ook tijd ingeruimd om vooruit te blikken op de toekomst. Benieuwd wat er allemaal besproken is tijdens het congres? Lees dan vooral verder. Op dit tech blog lees je namelijk alle belangrijke info die tijdens dit jubileumcongres ter sprake kwam. Ook gaan we kort in op de gastsprekers en het overhandigen van het ‘Meerjarenprogramma 2018-2020’.gift

Terugblik op de samenwerking

Het congres werd geopend door Gertjan Bos, hoofd van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hij ging onder meer in op de samenvoeging van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor Sanctietoepassing in 2012. De Inspectie Justitie en Veiligheid die hieruit voortkwam, heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een meer selectief en risicogestuurd werkende toezichthouder. Een positieve ontwikkeling dus. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan de toekomst. Zo blikte Bos vooruit op de stappen die de Inspectie de komende jaren zet op het gebied van toezicht. Het bevorderen van lerend vermogen, focus op ketens en netwerken, een vanzelfsprekende rol bij incidentonderzoek en werken met periodieke (sector)beelden staan hierin centraal.

Gastsprekerstalk

Voor het jubileumcongres nodigde de Inspectie Justitie en Veiligheid een drietal gastsprekers uit: Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie, Erwin Muller, raadslid en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en Fred Crone, burgemeester van Leeuwarden. Zij spraken respectievelijk over het stelsel van (intern) toezicht bij het opsporen en vervolgen van strafbare feiten, over raakvlakken tussen de OvV en de Inspectie en over ervaringen met incidentonderzoek door de Inspectie.

Overhandiging Meerjarenprogramma

Het jubileumcongres werd afgesloten met het overhandigen van het ‘Meerjarenprogramma 2018-2020. Dit programma overhandigde Gertjan Bos namens de Inspectie Justitie en Veiligheid aan minister Ferdinand Grapperhaus. In dit programma wordt per toezichtgebied de koers van de inspectie in concrete onderzoeken vertaald. Websitebezoekers die geïnteresseerd zijn in de inhoud van het Meerjarenprogramma, kunnen hiervoor terecht op de site van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Comments (3)

  • Voor mijn werk ben ik ooit in aanraking gekomen met Gertjan Bos. Op het eerste oog leek het een prima vent. Nadat ik hem gesproken had, dacht ik hier echter heel anders over. Hij was zeer ongeïnteresseerd tijdens ons gesprek en voelde zichzelf duidelijk belangrijker dan de andere aanwezigen.

    Reply
  • Puur uit interesse heb ik op de website van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid het Meerjarenprogramma 2020 ingekeken. Het bestaat echter uit een enorm aantal pagina’s, wat het niet makkelijker maakt. Daarnaast staat het allemaal heel omslachtig omschreven. Ook dit maakt het begrijpen er niet makkelijker op.

    Reply
  • Ik ben aanwezig geweest bij het jubileumcongres en vond het bijzonder interessant. Echt feestelijk was het niet, maar dat is vaak zo bij dergelijke officiële instanties. Ik heb veel gehad aan de informatie van de gastsprekers. Zij hadden allemaal een directe link met de Inspectie en daardoor was het een goede aanvulling.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *