Wat is het jaarverslag van het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme (NPM)?

Vrijwel alle instanties zijn verplicht om ieder jaar weer een jaarverslag uit te brengen. In dergelijke verslagen staat vaak geschreven hoe de organisatie het gedaan heeft in een bepaald jaar. Niet alleen voor de organisatie zelf belangrijk, maar ook voor mensen die afhankelijk zijn van of samenwerken met deze instantie. Op deze manier weten zij hoe het ervoor staat en of het eventueel noodzakelijk is om aan de bel te trekken. Een van de instanties die jaarlijks een verslag uitbrengt is het Nederlands Nationaal Preventie Mechanisme (NPM)? Wil jij weten waarom zij een verslag uitbrengen? Daar geven wij jou op dit tech blog tekst en uitleg over.report

Rapporteren over detentieomstandigheden

Het jaarverslag van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) heeft als doel te rapporteren over de detentieomstandigheden en de behandeling van personen van wie hun vrijheid is beperkt of ontnomen. Hierover wordt gerapporteerd, omdat niemand op een mensonterende of vernederende wijze moet worden behandeld. Het NPM is min of meer verplicht een jaarverslag uit te brengen. Dit in het kader van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, mensonterende of vernederende behandeling of bestraffing. In Nederland nemen de Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Commissies van Toezicht voor justitiële inrichtingen, Commissies van Toezicht Arrestantenzorg en Commissies van Toezicht Detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee deel aan het NPM-overleg.police

Respect voor mensen die in hun vrijheid worden beperkt

Met het jaarverslag wil het Nationaal Preventie Mechanisme laten zien dat mensen die in hun vrijheid zijn beperkt, over het algemeen met respect behandeld worden in Nederland. Het NPM heeft op de gebieden zorg, detentie en terugkeer van niet-reguliere migranten toezicht uitgevoerd en advies gegeven. Mensen die in hun vrijheid beperkt worden, krijgen op een adequate en zorgvuldige wijze zorg verleend. Soms ontstaan er problemen op deze gebieden. Hierover wordt dan in de jaarverslagen gerapporteerd. Tevens worden aanbevelingen gedaan om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.

Drie belangrijke, terugkerende thema’s

De jaarverslagen van het Nationaal Preventie Mechanisme gaan vaak uit van drie thema’s. Dit zijn de belangrijkste thema’s waar het NPM in de praktijk mee te maken krijgt. Het gaat om de thema’s: spanning tussen beveiliging en hanteren van vrijheden, terugdringen vrijheidsbeperking in de zorg en plaatsing jeugdigen in gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter. Ieder jaar weer worden deze drie thema’s geëvalueerd. In het jaarverslag wordt hierover gerapporteerd en worden er, indien nodig, aanbevelingen gedaan. Wil jij net als veel andere websitebezoekers het jaarverslag van het NPM inzien? Deze is te vinden op de website van de organisatie.

Comments (3)

  • Ik heb geprobeerd te achterhalen wat het Nederlands Nationaal Preventie Mechanisme precies is. Op het internet is er wel wat over te vinden, maar dit staat heel omslachtig beschreven. Kan iemand hier mij misschien in normaal Nederlands vertellen wat deze instantie doet? Bij voorbaat dank.

    Reply
  • Goed dat het NPM jaarlijks verslag uitbrengt. Volgens mij zijn ze dat zelfs verplicht, toch? In het verslag wordt veel aandacht besteed aan de behandeling van mensen die in hun vrijheid beperkt zijn. Zij verdienen een respectvolle behandeling. Het jaarverslag van het NPM laat zien dat er goed met dergelijke personen omgegaan wordt en dat vind ik belangrijk.

    Reply
  • Onlangs heb ik het meest recente jaarverslag gelezen van het Nederlands Nationaal Preventie Mechanisme. Bijzonder interessant, maar het gaat in principe maar in op drie thema’s. Volgens mij is deze instantie toch verantwoordelijk voor heel wat meer zaken. Waarom lees ik daar dan niets over in het jaarverslag?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *