Rapport over het schietincident op Bonaire

Op Bonaire is woensdag 17 augustus 2016 een politieambtenaar van het Korps Politie Caribisch Nederland om het leven gekomen. Dit gebeurde nadat hij samen met een collega op een melding van een woninginbraak afging. Eenmaal bij de woninginbraak afging, splitste het duo zich. De ene agent ging naar de voorkant, de andere naar de achterkant. Dit leidde tot een confrontatie met de inbrekers en resulteerde in een schietpartij. Er wordt op een agent geschoten. De 45-jarige agent overlijdt. Bij veel mensen heerst nog ongewis over het schietincident. Zo ook bij veel websitebezoekers van dit tech blog. Om jouw vragen te beantwoorden, gaan wij hieronder in op het schietincident.

army
Nog niet eerder agent overleden

Het schietincident op Bonaire is een zwarte bladzijde in het boek van het Korps Politie Caribisch Nederland. Waarom? Omdat er op het eiland nog niet eerder een agent tijdens uitoefenen van zijn taak om het leven is gekomen. Dit heeft grote maatschappelijke onrust veroorzaakt en ook binnen het politiekorps heeft dit een diepe indruk achtergelaten. Eilandbewoners stonden massaal langs de weg toen het lichaam van de agent vervoerd werd naar het vliegveld. Bij vertrek van het vliegtuig, werd er massaal geapplaudisseerd door de aanwezigen.

Onderzoek report

Om de situatie rond de dood van de politieagent op Bonaire in kaart te brengen, heeft de korpsbeheerder van het Korps Politie Caribisch Nederland de Inspectie Justitie en Veiligheid gevraagd onderzoek uit te voeren. Hij verzocht de inspectie in ieder geval antwoord te geven op een viertal vragen. Deze hadden betrekking op de communicatie tussen melder,  meldkamer en de eenheid die ter plaatse ging, de beschikbare informatie voor de eenheid ter plaatse, de invloed van de beschikbare informatie voor de eenheid op het dragen van beschermende kleding en of de personen voldoende getraind, geoefend en toegerust waren.

Resultaten

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan en antwoord gegeven op de vragen van de korpsbeheerder. Doordat de melding via verschillende verbindingen liep, werd deze afgedaan als een woninginbraak. Mogelijk was er sprake van een ander delict. De eenheid die ter plaatse ging, ontving tevens geen aanvullende informatie, maar heeft hier ook niet om gevraagd. De melding gaf tevens geen aanleiding voor het dragen van beschermende kleding. Dit in verband met de beschikbare informatie en het dalende criminaliteitscijfer op Bonaire. De agent werd in zijn hoofd geschoten. Beschermende kleding had dan ook geen effect gehad. De eenheid die ter plaatse ging, was volgens het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid voldoende getraind, geoefend en toegerust.

Comments (3)

  • De dood van deze agent is denk ik grotendeels veroorzaakt door het gebrek aan ervaring op het eiland. In Nederland worden agenten goed opgeleid en beschikken ze over moderne middelen. Op Bonaire is dit in mijn ogen anders. De agenten werden niet voldoende geïnstrueerd en dat kan verstrekkende gevolgen hebben zoals je ziet.

    Reply
  • Iedere keer weer als ik dit nieuws hoor, gaat er een rilling door mij heen. Woon zelf al bijna 30 jaar op Bonaire en er was hier nog nooit eerder een politieagent vermoord. Helaas blijkt ook ons kleine eilandje niet meer veilig voor geweld. Wat mij betreft mag de dader een hele hoog straf krijgen. Laat hem maar eens goed boeten voor zijn daden.

    Reply
  • Ik begrijp dat het nieuws is dat er voor het eerste een agent op Bonaire is doodgeschoten. Begrijp alleen niet dat er zoveel aandacht aan wordt besteed. De beste man is in zijn hoofd geschoten. Iedereen, waar dan ook ter wereld, zou hierdoor overlijden. Maar toch onderzoeken ze of hij geen beschermende kleding had kunnen dragen… Een beetje vreemd als je het mij vraagt.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *