Samenwerking tussen Halt en de politie rond de Halt-afdoening van voldoende kwaliteit

handcuffRegelmatig komt het voor dat jongeren aan worden gehouden voor bijvoorbeeld vernieling, een (winkel)diefstal of schoolverzuim. In dat geval kunnen zij in aanraking komen met Halt. Hiervoor moeten zij doorgestuurd worden door de politie of een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De politie en Bureau Halt moeten dus nauwgezet met elkaar samenwerken om tot een juiste afhandeling van het probleem te komen. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid, waar zowel de politie als Halt onder valt, is de samenwerking tussen beide rondom de Halt-afdoening van voldoende kwaliteit. In onderstaande tekst op dit tech blog gaan wij hier verder op in.

Vervolgonderzoek

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben eind 2017 vervolgonderzoek gedaan naar de samenwerking tussen politie en Halt omtrent de Halt-afdoening. Uit dit onderzoek blijkt dat de samenwerking van voldoende kwaliteit is. Eén van de bevindingen uit het onderzoek is dat Halt-medewerkers en de politie  ketenbewust zijn. Zij kennen het doel van de Halt-afdoening en zijn daarnaast op de hoogte van elkaars taken en bevoegdheden. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de informatie-uitwisseling voldoet aan de eisen. Op deze manier zijn beide partijen in staat om hun taken naar behoren uit te voeren.

Risico’s aan samenwerking

Het vervolgonderzoek van de twee inspecties is niet alleen maar positief. Er komt namelijk naar voren dat er ook de nodige risico’s zijn. Deze risico’s kunnen de kwaliteit van de samenwerking en uitvoering van de Halt-afdoening negatief beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de lange wachtlijsten, hoge werkdruk en ziekteverzuim. Bij Halt wordt momenteel hard gewerkt om deze problemen op te lossen. Hierdoor moet de samenwerking tussen Halt en politie nog beter worden.

Denken aan toekomst jongeren

Wanneer jongeren gepakt worden voor een klein vergrijp, overlast of schoolverzuim, kunnen zij via Halt voorkomen dat zij een strafblad krijgen. Halt heeft hiervoor speciale leeropdrachten en werkstraffen voor jongeren van 12 tot 18 jaar opgesteld. Indien zij deze leeropdracht en/of werkstraf naar behoren uitvoeren, krijgen zij geen strafblad. Hierdoor staat dit een latere carrière niet in de weg. Jongeren kunnen op deze manier zonder problemen aan het werk voor een bedrijf. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een website bouwen of zich bezighouden met het websiteverkeer. Met de samenwerking willen Halt en politie voorkomen dat jongeren geen toekomst hebben.

Comments (3)

  • Ik ben zelf werkzaam bij de politie en stuur regelmatig jongeren door naar Halt. Dit doe ik liever dan ze direct een strafblad bezorgen. Door de goede samenwerking met Halt worden jongeren zich bewust van de overtreding. Een taak- of werkstraf heeft wat mij betreft dan ook meer zin dan ze in de cel te gooien.

    Reply
  • Mijn zoon is onlangs door de politie betrapt op het afsteken van illegaal vuurwerk. Hij werd hiervoor doorgestuurd naar Halt en kreeg hiervoor een taakstraf. Belachelijk als je het mij vraagt. Ik als ouder vind het goed dat hij dergelijk vuurwerk afsteekt. Het is toch niet aan de politie om daarover te oordelen?

    Reply
  • Op jongere leeftijd ben ik zelf ooit in aanraking gekomen met Halt. De reden laat ik hier even in het midden, maar ik vind het goed dat er een dergelijke instantie is. Wanneer dit niet het geval was, kregen jongeren namelijk direct een strafblad. Dit kan invloed hebben op je positie in de maatschappij op latere leeftijd

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *